top of page
E_SDG_logo_without_UN_emblem_horizontal_Transparent_WEB.png

FÖR EN BÄTTRE FRAMTID

SDGs

År 2015 godkände alla medlemsstater i Förenta nationerna (FN), 2030-agendan för hållbar utveckling - en handlingsplan för att hjälpa människor och planeten, som resulterar i de 17 hållbarhetsmålen. 

 

På Plagazi är vi engagerade och strävar efter att arbeta mot målen för hållbar utveckling.

Vår unika process gör det möjligt att ta steget mot en framtid som följer de globala målen för 2030-agendan. 

7_SDG_MakeEveryDayCount_Gifs_GDU.gif

SDG #7

AFFORDABLE & CLEAN ENERGY

9_SDG_MakeEveryDayCount_Gifs_GDU.gif

SDG #9

INDUSTRY, INNOVATION 

& INFRASTRUCTURE

11_SDG_MakeEveryDayCount_Gifs_GDU.gif

SDG #11

SUSTAINABLE CITIES

& COMMUNITIES

12_SDG_MakeEveryDayCount_Gifs_GDU.gif

SDG #12

RESPONSIBLE CONSUMPTION

& PRODUCTION

13_SDG_MakeEveryDayCount_Gifs_GDU.gif

SDG #13

CLIMATE ACTION

bottom of page