LANDSCAPE-2.png

TEKNOLOGI

VÅR PATENTERADE PLAGAZI ® PROCESS 

Plagazi processen omvandlar alla typer av avfall till grön vätgas genom plasmaförgasning. Processen är högst energisjälvförsörjande och miljövänlig utan miljöfarliga restprodukter. 

Plagazi Process utan text.png

Syre

Vatten

Avfall

Plasma Reaktor

UPPVÄRMNINGSPROCESS

Energi (30%)

Utsätts för temperatur

> 3 000ºC bryts avfallet ner till atomnivå. 

NEDKYLNING

&

RENGÖRING

Syntesgas

H2 + CO + CO2

OMVANDLIINGS

PROCESS

Produkten byggs sedan om för att bilda grön vätgas och koldioxid, som fångas upp direkt. I hela processen används konventionell industriell gasutrustning.

Grön

Vätgas

Energi (70%)

Fångad Flytande

Koldioxid

Alla typer, inklusive auto

shredder residue (ASR), vindturbinblad, bildäck, hushållsavfall, industriavfall, farligt avfall eller medicinskt avfall.

PLAGAZI VS. KONKURRENTER

Produkt

Kostnad

Utsläpp

PLAGAZI WEBSITE-7.png

Elektrolys av Vatten

Ångreformering av olja

Plagazi Logo.png

Låg

Låg

Hög

CO2 Negativ

  Grön H2

  Grön H2

Grå H2

COPositiv

CO2 Neutral