top of page
LANDSCAPE-2.png

TEKNOLOGI

VÅR PATENTERADE PLAGAZI ® PROCESS 

Plagazi processen omvandlar alla typer av avfall till cirkulär vätgas genom plasmaförgasning. Processen är högst energisjälvförsörjande och miljövänlig utan miljöfarliga restprodukter. 

Plagazi Process utan text.png

Syrgas

Vatten

Avfall

Plasma Reaktor

FÖRGASNINGS-

PROCESS

Energi

Hettas upp till över 3000°C så avfallet bryts ned till atomnivå

KYLNING

&

RENINGSPROCESS

Syngas

H2 + CO + CO2

TRANSFORMERINGSPROCESS

Syngasen delas upp i cirkulär vätgas och koldioxid vilken samlas upp i flytande form. Hela processen är uppbyggd av konventionella 

industriprodukter.

Cirkulär

Vätgas

Energi

Infångad flytande

koldioxid

Alla typer, inklusive auto

shredder residue (ASR), vindturbinblad, bildäck, hushållsavfall, industriavfall, farligt avfall eller medicinskt avfall.

PLAGAZI VS. KONKURRENTER

Produkt

Kostnad

Utsläpp

PLAGAZI WEBSITE-7.png

Elektrolys av Vatten

Ångreformering av metan

Plagazi Logo.png

Låg

Låg

Hög

CO2 Negativ

  Cirkulär H2

  Grön H2

Grå H2

COPositiv

CO2 Neutral

bottom of page