top of page

ADVISORY BOARD

2_edited.jpg

Jörgen Andersson

- F.d. Svensk inrikesminister och energiminister.

- F.d. Ledamot Sveriges centralbank.

- F.d. Ordförande i Vattenfall.

- F.d. Styrelseledamot i Sydkraft.

Untitled design-40_edited.jpg

Christian Gerstädt

- Managing Director Neue Energien Premnitz GmbH

- F.d. Tillfällig Managing Director Potsdam Chamber of Industry and Commerce

- F.d. Medlem av Tax and Finance Committee of German Business

1_edited.jpg

Tomas Kåberger

- Styrelseledamot i Vattenfall.

- Ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo.

- Professor i förnybar energi vid Chalmers.  

Untitled design-4_edited.jpg

Jorgo Chatzimarkakis

- VD Hydrogen Europe

- Medlem i CARS 21 (European Automobile Manufacturers' Association)

Untitled design-42_edited.jpg

Henrik Oretorp

- Tidigare affärschef NCC Halland och projektledare Tornet AB

Untitled design-2.png

Dr. Stefan Kaufmann

- Ansvarig för grön vätgas vid det federala ministeriet för utbildning och forskning (BMBF).

 

- Utsedd att implementera den tyska federala regeringens nationella vätgasstrategi.

bottom of page