top of page
SDG 7
7-2.gif

På Plagazi vill vi uppnå en bättre och mer hållbar framtid. Därför är vi engagerade och strävar efter att arbeta för målen för hållbar utveckling. SDG-mål nummer 7: "Billig och ren energi för alla" är ett mål som vi följer noga. Detta mål säkerställer tillgång till överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi till överkomliga priser.

 

Vår process är alla de kriterier som nämns ovan: prisvärd, tillförlitlig, hållbar och modern genom att återvinna avfall och omvandla det till grön vätgas. Förutom att vi har en innovativ och hållbar process har vi också en konkurrenskraftig kostnad, vilket gör vår process överkomlig och redo att avkarbonisera industrier. Avfallshantering är en global fråga, vilket innebär att oavsett var det finns avfall kan Plagazi skapa prisvärd och hållbar energi av det. 

 

I delmål 7.1 står det till exempel: "Senast 2030 säkerställa universell tillgång till överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster till överkomliga priser". Vi har för närvarande flera Plagazi-projekt i planeringsfasen; till exempel planerar vi att Köping Hydrogen Park ska vara igång 2024. Köping Hydrogen Park planerar att generera 12 000 ton grön vätgas genom att återvinna 66 000 ton icke återvinningsbart avfall och förse kommunen med 10 MW fjärrvärme varje år.

bottom of page