top of page
oscar-nord-kIfFuFQr7a8-unsplash.jpg

EU TAXONOMY
& CO
2 FOOTPRINT 

Vår patenterade Plagazi-process certifierad som en återvinningsprocess som producerar grön vätgas!

Under fjärde kvartalet 2021 anlitade Plagazi DNV, en världsberömd certifieringsrådgivare inom industrin för förnybar energi, för att genomföra en oberoende livscykelanalys (LCA) av Plagazis holistiska produktionsprocess.

DNV är en högt värderad teknisk rådgivare inom vätgasindustrin och levererar världsberömda certifierings- och rådgivningstjänster inom energivärdekedjan, inklusive förnybar energi och energihantering.

I enlighet med europeiska industristandarder har vätgasen som produceras genom den patenterade Plagazi-processen certifierats som grön av DNV. Dessutom har Plagazi certifierats som R9: Återvinningsprincipen, med hänsyn till de nio principer för cirkulär ekonomi som definieras i EU:s Green Deal.

DNV_GL_logo.svg-3.png
6.png
Plagazi Logo copy.png

Biometan: 

Nya anläggningar

Biometan: 

Gamla anläggningar

(Altanlagen)

Elektrolys: 

Alla anläggningar

Förnybar energi, grön vätgas

Tillverkning av grön vätgas / låg koldioxidhalt

Scenario 1: Avfallsförgasning med 90 % CCS/ CCU

Scenario 2: 

Avfallsförgasning med 90 % CCS/CCU och ersättning av konventionell H2-produktion

I båda scenarierna låg Plagazi-processens koldioxidavtryck långt under definitionen av grön vätgas i branschen. Dessa definitioner är EU:s taxonomi, TÜV SÜD och CertifHy. DNV drog slutsatsen att Plagazis koldioxidavtryck låg långt under tröskelvärdena för grön vätgas och därför bör märkas som grön vätgas med ett lågt till negativt koldioxidavtryck.

Grafen jämför de modellerade Plagazi-utsläppen och visar att Plagazi-processen har lägre koldioxidutsläpp per kg H2 än alla andra alternativ.

DNV utvärderade Plagazi-processens CO2 fotavtryck i olika grader av GHG-scope.

Livscykelbedömningen omfattade två scenarier:

6-2.png
Scenario
GHG Scope
KTon CO2e Reduktion / år

Scenario 1: Plagazi-utsläpp och undvikande av förbränning

Scope 1 + 2 

-34.2 kton CO2 e/år reduktion

-57.4 kton CO2 e/ år reduktion

Scope 1,2 och 3 

Scenario 1: Direkta Plagazi-utsläpp, konventionell H2-ersättning och undvikande av förbränning 

Scenario 1: Direkta CO2e-utsläpp från Plagazi-processen (GHG Scope 1 och 2).

Scenario 2: Direkta CO2e-utsläpp från Plagazi-processen (GHG-scope 1 och 2) och med hänsyn till att Plagazis gröna vätgas ersätter grå vätgas på marknaden (GHG-scope 3).

bottom of page