top of page
SDG 9
9.gif

På Plagazi strävar vi efter en bättre och mer hållbar framtid. Därför arbetar vi i enlighet med målen för hållbar utveckling.

 

Mål nummer 9 "Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation". När det gäller innovation syftar detta mål till att fram till 2030 uppgradera infrastruktur och industrier för att göra dem hållbara, med ökad effektivitet i resursanvändningen och ökad användning av ren och miljövänlig teknik och industriella processer.

 

Vår patenterade teknik är en unik innovativ process där vi omdefinierar återvinning av avfall och omvandlar det till en hållbar energikälla som grön vätgas. Avfallshantering är en global fråga som måste lösas, utöver behovet av lokala, hållbara energikällor till överkomliga priser. Plagazi kan spela en viktig roll i återvinningen av avfall för att generera lokal grön energi över hela världen, vilket gör avfallsfrågan till en potentiell lösning. Den energi som används i vår process kommer från energiinnehållet i avfallet snarare än från källor som elektricitet. Dessutom kan vi återvinna cirka 70 procent av energin i vår process för återanvändning, vilket gör vår process mycket energimässigt effektiv. 

bottom of page