top of page
SDG 11
11.gif

På Plagazi vill vi uppnå en bättre och mer hållbar framtid. Därför är vi engagerade och strävar efter att arbeta mot målen för hållbar utveckling. 

 

Ett av de mål för hållbar utveckling som vi aktivt arbetar för är nummer 11, "Hållbara städer och samhällen". 

 

Plagazi kan bidra till att göra städer, samhällen och kommuner cirkulära och hållbara på flera sätt. Genom vår innovativa process kan vi återvinna avfall och omvandla det till lokal grön vätgas och fjärrvärme, vilket möjliggör hållbara bostäder. Den gröna och prisvärda vätgas som produceras kan användas som bränsle i kollektivtrafik som tåg och bussar. Plagazi arbetar för en cirkulär ekonomi genom att på ett innovativt sätt utnyttja avfall och skapa hållbara alternativ för att ersätta fossila bränslen. 

bottom of page