top of page
Pappersavfall

EU WASTE DIRECTIVE

Waste Directive

VÅR PATENTERADE PLAGAZI ® PROCESS 

DNV:s syn på Plagazis förmåga att återvinna svårt avfall som för närvarande bryter mot cirkuläriteten i specifika branscher och samtidigt producera konkurrenskraftig

Waste hierarchy.png

DISPOSAL 

RECOVERY

RECYCLE

REUSE

PREVENTION

Plagazi definieras som Återvinningsprincipen.

Eftersom man återvinner material från avfall och återvinner det till:

  • Grön vätgas

  • Flytande koldioxid

  • Syntesgas

  • Glasslagg

  • Metallslagg

Plagazi cirkel.png

Möjligheten att hantera och återvinna komplexa avfallsblandningar som annars bryter cirkeln är ett exempel på Plagazis engagemang för den cirkulära ekonomin. Plagazi återintroducerar avfall i den cirkulära ekonomin. 

bottom of page