PRODUKTION AV GRÖN VÄTGAS

Lösningen till en kostnadseffektiv och storskalig grön vätgasproduktion för ett förminskat klimatavtryck. Plagazis gröna vätgas har hög industriell renhet och kan användas till allt från bränsleceller till industriprocesser.

CIRKULÄR EKONOMI GENOM INNOVATIV AVFALLSHANTERING

Plagazi hanterar icke-återvinningsbart avfall som idag läggs på deponi eller förbränns, så som plast, autofluff, medicinskt och farligt avfall, och omvandlar det till grön vätgas med ett negativt CO2-avtryck utan farliga restprodukter. 

KONKURRENSKRAFTIG PRODUKTIONSKOSTNAD

Den patenterade Plagazi ® processen kostar 25% av befintliga produktionsmetoder för utvinning av grön vätgas och har öppnat upp en ny inkomstkälla.

FÖREKOMMER I

social_edited.png
Dagens-industri_RGB.png
dagens-nyheter-ab-logo-vector_edited.png
1666868116502.jpeg
PLAGAZI WEBSITE-17_edited.png
1200x600wa_edited.png