FÖR EN BÄTTRE FRAMTID
Plagazi arbetar för att utveckla den cirkulära ekonomin genom att omvandla icke-återvinningsbart avfall till grön vätgas och flytande koldioxid. 

H

2

PRODUKTION AV GRÖN VÄTGAS 

Lösningen till en kostnadseffektiv och storskalig grön vätgasproduktion för ett förminskat klimatavtryck. Plagazis gröna vätgas håller en mycket hög renhet och kan användas till allt från bränsleceller till industriprocesser.

CIRKULÄR EKONOMI GENOM INNOVATIV AVFALLSHANTERING

Plagazi hanterar icke-återvinningsbart avfall som idag läggs på deponi eller förbränns, så som plast, autofluff, medicinskt och farligt avfall, och omvandlar det till grön vätgas med ett negativt CO2-avtryck utan farliga restprodukter. 

KONKURRENSKRAFTIG PRODUKTIONSKOSTNAD

Den patenterade Plagazi ® processen kostar 25% av befintliga produktionsmetoder för utvinning av grön vätgas och har öppnat upp en ny inkomstkälla.