13.gif

På Plagazi vill vi uppnå en bättre och mer hållbar framtid. Därför är vi engagerade och strävar efter att arbeta för målen för hållbar utveckling.

SDG nummer 13 är "Klimatåtgärder" och lyder: "Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras effekter". I detta mål talas det om de ökande utsläppen av växthusgaser som kräver åtgärder för att ställa om ekonomierna mot koldioxidneutralitet. 

 

Plagazi strävar efter att åstadkomma en förändring genom att återvinna icke återvinningsbart avfall och omvandla det till grön vätgas genom vår process med ett lågt till negativt koldioxidavtryck och utan farliga rester. Vår gröna vätgas kommer att bidra till att avkarbonisera industrier och minimera påverkan på miljön genom att minska växthusgasutsläppen. Genom att återvinna avfallet minskar dessutom omedelbart klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp genom att ersätta förbränning.